Tinerle siliniz. Çıkmazsa beyaz ispirtoyla silip durulayınız.